Вступне слово
========
Ресурси країн
Книга відгуків
Про автора
 


Стежки

Бібліотека ім. Марії Фішер-Слиж на сайті Українське життя в Севастополi

Наш банер

 

Володимир БІЛЕЦЬКИЙ,
доктор технічних наук, професор, автор проекту "Гірнича енциклопедія"

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
КРАЇН СВІТУ:
ПОРТУГАЛІЯ

ПОРТУГАЛІЯ (Portugal), Португальська Республіка – держава на крайньому півд.-заході Європи. Розташована в західній частині Піренейського п-ова, а також на о-вах Азорських і Мадейра в Атлантичному ок. Межує з Іспанією. Пл. бл. 92,4 тис. км2. Нас. 9,968 млн. чол. (2001). Держ. мова – португальська. Столиця – м. Лісабон. Грошова одиниця – португальске ескудо. Чл. ЄС (з 1986).
Назва країни походить від найменування римського поселення Портус Калі (Portus Cale) в гирлі р. Дору. У 1139 Португалія стала незалежним від Іспанії королівством. У 15 ст. Португалія була провідною морською державою Європи, а в наступному сторіччі першою з європейських країн створила величезну імперію із заморськими володіннями в Південній Америці, Африці, Індії і Ост-Індії. У 1910 в Португалії монархію було скинуто, а в 1974 демократично настроєна військова хунта поклала кінець диктаторському режиму, що існував з 1926. Прийнята в 1976 конституція проголосила Португалію парламентською республікою.

Загальна характеристика господарства. П. – індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: текстильна та легка промисловість, деревообробна та паперова, металургійна, нафтопереробна, хімічна, гірнича, рибна, виноробство. У пром-сті переважають великі підприємства транснаціональних і національних монополій, бл. 2/3 промислового потенціалу зосереджено на Атлантичному узбережжі країни. Розвинута нафтохімічна і гірничодобувна пром-сть. Транспорт: автомобільний, залізничний, морський, повітряний. Однак, за західноєвропейськими стандартами транспортна мережа розвинена недостатньо. Міжнародні аеропорти функціонують в Лісабоні, Порту, Фару, на Азорських о-вах і Мадейрі.
За даними [Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, U.S.A. 2001]: ВВП – $ 116,3 млрд. Темп зростання ВВП – 3,9%. ВВП на душу населення – $11672. Прямі закордонні інвестиції – $ 1 млрд. Імпорт (енергоносії, сировину для ряду галузей промисловості і продовольство) – $ 41,4 млрд. (г.ч. Іспанія – 24,0%; Німеччина – 14,0%; Франція – 11,2%; Італія – 7,9%; Великобританія – 6,6%). Експорт (текстиль, одяг, взуття, лісоматеріали, включаючи пробку, судна, енергоустаткування, хімічні продукти) – $ 31,6 млрд. (г.ч. Німеччина – 19,0%; Іспанія – 15,%; Франція – 14,4%; Великобританія – 12,1%; Нідерланди – 4,8%).
Валовий внутрішній продукт (ВВП) Португалії в 1997 становив 110 млрд. дол. Національний прибуток на душу населення становить 12 тис. дол. (70% від середнього в країнах ЄС). Ці ж позиції збереглися і на початку ХХІ ст.
На економіку Португалії кінця ХХ ст. суттєво вплинули дві події - повалення режиму Салазара-Каетану в 1974 і вступ в ЄС в 1986. При колишньому режимі (1926-1974 рр.) капітал був сконцентрований в руках декількох промислових і фінансових сімейних груп. Просування вгору було можливе тільки для членів освіченого середнього класу. Промисловість і сільське господарство Португалії залишалися малоефективними, а продуктивність праці - низькою. Інвестиції прямували головним чином в африканські колонії. Прибутки, отримані в колоніях, використовувалися для підтримки позитивного сальдо торгового і бюджетного балансів. Революційний уряд спочатку ослабив економічну базу колишньої еліти, надавши незалежність африканським колоніям. Після невдачі путчу правих сил у 1975 великі землеволодіння в південному і центральному регіонах були експропрійовані. Націоналізовані банки і страхові компанії, за ними пішла націоналізація більшості великих і середніх промислових підприємств. Велика частина нових державних підприємств зіткнулася з надто складними організаційними і фінансовими проблемами. У результаті збільшилися загальний дефіцит державного бюджету і зовнішній державний борг. Іноземні інвестиції в Португалії були виведені з процесу націоналізації, в економіці країни важливого значення набули дочірні компанії іноземних корпорацій.
Членство в ЄС стало рушійною силою, що стимулювала зміни в економіці країни в кінці 1980-х - початку 1990-х років. У 1991 Португалія залишалася найбіднішою з країн ЄС, але членство в цій організації дозволило влити новий капітал в економіку країни. Суми прямих іноземних інвестицій після 1986 щорічно подвоювалися.
Промисловість сучасної П. сконцентрована в двох районах, навколо Ліссабона і Сетубала на півдні і навколо Порту, Авейру і Брагі на півночі. У районі Ліссабона переважає важка промисловість, що випускає сталь, нафтопродукти, станки, автомобілі, хімічні продукти і цемент. Суднобудівні доки Лішнаві – одні з найвідоміших у світі. У окрузі Ліссабон випускається також електронне обладнання. У Порту знаходиться найбільший в країні нафтопереробний завод, але північні міста спеціалізуються на виробництві таких товарів, як тканини, взуття, меблі, вина і продукти харчування. Старовинний центр бавовняної промисловості знаходиться на північному заході (Порту, Гімарайнш і Брага), головні центри шерстяної промисловості - в гірському районі навколо міст Гуарда і Ковільян. Багато підприємств хімічної, целюлозно-паперової, цементної і харчової промисловості сконцентровані в прибережній смузі між Порту і Ліссабоном. Обидва згаданих міста є центрами металургії і машинобудування.
Рік Тежу ділить Португалію на два сільськогосподарських райони, що розрізнюються за типами землекористування. У північному районі переважає дрібне інтенсивне сільське господарство. У південному районі домінують великі землеволодіння. Значна частина програми експропріації земель в 1974-1975 була здійснена саме в цьому районі.
Економіка Азорських о-вів і Мадейри базується на сільському господарстві. Важливу роль відіграють виноградники, плантації цитрусових і молочні ферми. На Азорських о-вах також вирощують кукурудзу, цукрову тростину, цукровий буряк, тютюн, пшеницю, овочі і чай. З Мадейри на експорт постачаються мережива і вино мадера.
Обробна промисловість дає бл. 40% ВВП, на її частку припадає 32,6% всіх зайнятих. Традиційні галузі - текстильна, швейна, взуттєва, керамічна, суднобудівна. Для них характерні невисока продуктивність праці і застарілі технології. Нові галузі промисловості - автомобілебудування, електронна, електротехнічна, хімічна. Рівень продуктивності праці в промисловості Португалії нижче, ніж в інших країнах ЄС.
Сільське і лісове господарство дають лише 6,5% ВВП Португалії, і на їх частку припадає 11,5% зайнятих. Валовий випуск сільськогосподарської продукції на одного працюючого значно нижче, ніж в інших країнах ЄС; виключення складають родюча долина р. Тежу і зрошувані ділянки провінції Алентежу. Португалія імпортує ряд видів сільськогосподарських продуктів, особливо зерно, насіння соняшника і м'ясо. Основна зернова культура Португалії - пшениця, друге місце займає кукурудза. Крім того, товарне значення мають бобові, овес, жито, ячмінь і рис. Важливою продовольчою культурою є картопля. Португалія - один з головних експортерів кетчупа. Маслини у великій кількості використовуються в їжу, але головним чином служать сировиною для виробництва оливкового масла. Величезну роль в сільському господарстві відіграють виноградарство і виноробство. Португалія - одна з провідних західноєвропейських країн-експортерів вина. Найбільш важливі райони виноградарства - долини північних рік Дору, Мондегу і Ліма. Розведення великої рогатої худоби найбільш розвинене в Рібатежу; молочне тваринництво - на півночі. Попит на м'ясо і м'ясопродукти на 90% задовольняється за рахунок місцевої продукції.
Лісове господарство відіграє значну роль в економіці Португалії. Комерційні породи - сосна і пробковий дуб. Португалія щорічно виробляє більше сировини з пробкового дуба, ніж весь інший світ. Евкаліпти, завезені з Австралії, є основним джерелом сировини для виробництва целюлози.
Рибальство. У Португалії, що має протяжну берегову лінію і давні традиції мореплавання, рибальство є важливою галуззю господарства, але на початку 1990-х років прибутки і число робочих місць в цій галузі скоротилися. У складі улову переважають сардини. Головні рибопромислові порти і центри переробки риби: Ліссабон, Сетубал, Матозіньюш і Портіман.
У паливно-енергетичному балансі країни осн. місце займають гідроресурси; ГЕС задовольняють понад 50% енергетич. потреб країни. Паливо г.ч. імпортують. Виробництво ел. енергії – 28,9 млрд кВт•год (1991).

Природа. П. розташована в субтропічному поясі. На півночі країни знаходиться плоскогір'я Месета. Переважають висоти 1000-1200 м, найбільша 1991 м (в хр. Серра-да-Ештрела). На заході гори круто обриваються до приморської рівнини. Південніше р.Тежу розташована Португальська низовина, на сході облямована плато з окр. кряжами вис. 600-1000 м. На крайньому півдні розташовані низькогір’я Серра-да-Алгарві (вис. до 902 м), південні схили яких круто обриваються до прибережної низовини. Ріки – Тежу (Тахо), Дору (Дуеро), Гвадіана. Судноплавні тільки дві перші в нижній течії на відстані 200 км від гирла. Долини рік Дору (Дуеро) і Тежу (Тахо) верхніх течіях вузькі і глибоко розрізані, нижче за течією розширюються і поблизу берега Атлантичного о. переходять в плоскі низовини. Клімат країни м'який. Зумовлений впливом Атлантичного океану.
Рельєф провінцій Мінью на заході і Траз-уш-Монтиш та Алту-Дору на сході, на північ від р.Дору, гірський. Провінція Бейра, що тягнеться від р.Дору до верхів'я р.Тежу, за винятком прибережної рівнини, також зайнята горами. У її центральній частині знаходиться вища точка Португалії - гора Ештрела (1993 м над р.м.). Родючі рівнини в низов'я р.Тежу (провінція Рібатежу). Прибережна зона на північ і південь від столиці країни Ліссабона належать до провінції Ештремадура. На схід і південь від неї тягнеться провінція Алентежу, з м'яким горбистим рельєфом, а всю південну частину Португалії займають рівнини провінції Алгарві, за природними умовами схожі з середземноморською зоною Північної Африки.

Геологічна будова. Б.ч. тер. П. розташована в межах т.зв. Іберійської Месети, що представляє виступ герцинської складчастої області Центр. і Зах. Європи, в основі розрізу якої залягають г.п. пізнього кембрію – метаморфічні сланці і ґнейси з прошарками мармурів, кварцитів і ефузивів. Вище залягають нижньо- і середньопалеозойські (до сер. карбону включно) утворення, перев. теригенні (з участю вулканітів). Вони зім'яті в складки і прорвані інтрузіями ґранітоїдів верхнього палеозою. Вздовж зах. і півд. узбережжя П. простягається смуга слабкодислокованих мезозой-кайнозойських порід. Тут же відомі кільцеві інтрузії лужних порід кінця крейди початку палеогену. З карбонатними породами докембрію асоціюють пластові родов. руд заліза осадово-вулканогенного генезису, а також родов. руд марганцю. З інтрузивними масивами тоналітового ряду пов'язані утворення скарнових родов. зал. руд. Макс. інтенсивність зруденіння відмічається в г.п. пізнього карбону - ранньої пермі. Завершальні фази становлення інтрузії представлені малими тілами ґранітів і ґраніт-порфірів, з якими асоціює олово-вольфрамова мінералізація. До цих же районів тяжіють і родов. уранових руд епітермального типу, пов'язані з жилами халцедоновидного кварцу, проте їх утворення зумовлене альпійським орогенезом. Руди локалізуються в зонах дроблення. До альпійського віку на тер. П. належать також поліметалічні родов. і деякі рудопрояви стибію і бариту. Ці родов. приурочені звичайно до зон молодих розломів в ґранітах і докембрійських метаморфічних сланцях.
В кінці ХХ ст. в Португалії для охорони живописних виходів ордовикських порід, насичених викопною фауною створюється природний геологічний парк Валонго. Тут же розташовуються сліди древніх розробок жильних Au-Sb родовищ. Парк буде мати велике наукове і учбово-просвітницьке значення [Comun. Inst. geol. е minero. - 1998. - 84, 2. - Р. G14-G17].

Сейсмічність. П. розташована в активній сейсмічній зоні. Землетруси силою до 8 балів і більше відмічаються в країні в середньому один раз в 2 роки. Коеф. сейсмічної небезпеки, що загалом варіює від 0 до 2, для П. дорівнює 0,7. Епіцентри, як правило, співпадають із зонами регіональних тектонічних розломів. Найбільш сильні землетруси (8,5 бали) пов'язані з підводними, найбільш активними тектонічними структурами.

Гідрогеологія. На тер. П. виділено 3 гідрогеол. структури: артезіанські бас. Зах.-Португальський і Алгарві та гідрогеол. масив Месети. Осн. водоносні комплекси, розвинені г.ч. в артезіанських бас. – комплекси четвертинних алювіальних, неоген-палеогенових відкладів і мезозойських, перев. карбонатних порід. У четвертинних пісках, гравію і гальці укладені порові, ґрунтові води, що залягають на глиб. 1-30 м. Напірні води лежать на глибинах перших десятків м. Дебіти свердловин в дрібних річкових долинах не перевищують 1 л/с, у великих і на узбережжі океану до 10-34 л/с. Води в осн. прісні (склад: НСО3 і НСО3-Cl, Ca=Na). На базі термомінеральних вод в країні функціонує бл. 30 курортів. Загальна к-ть підземних вод, що використовуються в країні 1,8 км3/рік.

Корисні копалини. Найважливіші к.к. П. – вольфрамові, уранові, мідні і залізні руди, відкрито ряд комплексних сульфідних родовищ, що містять мідь, свинець, цинк, срібло, золото (табл. 1). Переважають невеликі родовища.  

Таблиця 1. – Основні корисні копалини Португалії станом на 1998-99 рр.

Корисні копалини

Запаси

Вміст корисного компоненту в рудах, %

Частка у світі, %

Підтверджені

Загальні

Барит, тис. т

100

100

85 (BaSO4)

 

Оксид берилію, тис. т.

2,4

3

0,1 (ВеО)

1,1

Вольфрам, тис. т

25

25

0,4 (WO3)

1

Залізні руди, млн т

350

700

37(Fe)

0,2

Золото, т

5

45

4 г/т

 

Мідь, тис. т

2600

4665

7,75 (Cu)

0,4

Пентоксид ніобію, тис. т

1

2

0,15 (Nb2O5)

0,01

Олово, тис. т

70

85

2,6

 

Свинець, тис. т

1500

2000

1,2 (Pb)

1,2

Срібло, т

6500

8000

40 г/т

1,2

Пентоксид танталу, т

150

200

0,03 (Та2O5)

0,2

Вугілля, млн т

72

118

 

 

Цинк, тис. т

4500

6000

4,4 (Zn)

1,6

Уран, тис. т

7,3

8,75

0,08

0,3

Вугільні родовища представлені антрацитами стефанського віку в бас. р. Дору (родов. Пежан, Сан-Педру-да-Кова), суббітумінозним вугіллям мезозою (родов. Позуш) і кайнозою (Ріу-Майор).
Родовища торфу сформувалися в осн. в постльодовикову (фландрську) епоху. Найбільш сприятливі умови для утворення торфовищ існували в зоні побережжя. Ряд родов. був розвіданий і експлуатувався. Є можливість відкриття нових родов. з потужністю торфових покладів 1-6 м.
Уран. За підтвердженими запасами урану країна займає 5-е місце серед країн Західної і Східної Європи (після України, Росії, Франції, Болгарії, 1999). Відомо понад 150 родов. руд урану, б.ч. яких розташована в межах Іберійської Месети. Родов. в осн. жильні (гідротермальні) і пов'язані з герцинськими порфіровидними ґранітами монцонітового і біотит-мусковітового складу. Зруденіння контролюється системами крайових розривів, що розділяють тектонічні блоки. Рудна мінералізація представлена настураном, урановими чернями, кофінітом, уранофаном, отенітом і торбернітом. Зрідка зустрічаються родов. осадового типу. Рудні тіла пластові з уранофосфатною мінералізацією локалізуються в каолінізованих і хлоритизованих пісковиках та алевролітах. Пегматитова уранова мінералізація відкрита в р-ні Вілар-Формозу. Осн. уранорудні райони – округи Візеу (Уржейріса) і Гуарда (Вілар-Формозу), пров. Алту-Алентежу (родов. Ніза і Каштелу-ді-Віді). Бл. 80% всіх запасів урану зосереджено на 15 родов., найбільше з яких Ніза (27,7% загальних запасів).
Залізо. Осн. запаси залізняку зосереджені на півночі країни, в округах Віла-Реал і Браганса (родов. Торрі-ді-Монкорву). Рудні тіла, складені перев. гематитом, місцями мартитом і магнетитом, приурочені до метаморфізованих сланців і кварцитів ордовика, що створюють синклінальну складку субширотного простягання. Сер. вміст в рудах: Fe 36,5%, Si02 34%, Аl2O3 7%, Р 0,46%. Руди низької якості (значні домішки кремнію і фосфору і невеликий вміст заліза). Інші запаси зосереджені в родов. Марун, Валі-ді-Паіш, Гуадраміл, Орада і інш. Осн. частина залізорудних родов. П. приурочена до палеозойських формацій. За генезисом виділяють: гідротермальні родов. (системи жил сидериту, р-н Серкал), контактово-метасоматичні магнетитові родов. на контакті герцинських ґранітів і нижньокембрійських вапняків (Алагода); вулканогенні магнетитові родов. на півдні країни (Монтемор-у-Нову, Алвіту, Валі-ді-Паіш, Орада); морські осадові родов. залізистих кварцитів на півночі країни (Торрі-ді-Монкорву, Гуадраміл і інш.).
Вольфрам. За запасами вольфрамових руд П. входить до п'ятірки перших країн в Європі (1999). Вольфрамове зруденіння зосереджене в осн. у півн. і центр. частині країни, в пров. Мінью (Брага), Траз-уш-Монтіш і Алту-Дору (Борралья, Баралейра, Валпасуш), Бейра-Байша (Панашкейра). Тут в герцинських структурах виділяють ряд тектонічних блоків, розділених зонами насувів. Велика частина олово-вольфрамових родов. розташована вздовж півн. межі блоку Оса-Марено і генетично пов'язана з інтрузіями герцинських ґранітоїдів. Родов. жильного типу пневматоліто-гідротермального генезису, в осн. кварц-вольфрамітової формації. Найбільше родов. – Панашкейра.
Комплексні металічні руди. Родов. колчеданних руд є на півд.-заході Іберійського п-ова і приурочені до металогенічної провінції верхнього девону – нижнього кам’яновугільного періоду. Колчеданний пояс простягається на 230 км з півночі на півн.-захід при ширині 30 км. Генезис родов. ексгаляційно-вулканогенний. Найважливіші родов. колчеданів зосереджені на східному березі р. Гвадіана: Алжуштрел (запаси оцінюються в 100 млн. т, потужність окр. рудних тіл до 100 м), Невіш-Корву (запаси сульфідних руд 130 млн. т), Міна-ді-Сан-Домінгуш і інш. Локалізуються, як правило, в евгеосинклінальних серіях вулканогенно-осадових порід верхнього візе. Рудні тіла залягають узгоджено з вмісними породами. Характерна особливість колчеданних родов. П. – їх комплексний склад. Руди в сер. містять (%): S 49,4; Fe до 45; Zn+Pb до 4; Сu до 1; As до 0,7; Sb 0,03-0,07; Au 0,3-0,8; Ag 16-40 (до 80) г/т. Крім того, в рудах присутні Ni, Co, Cd, Se, Hg, Sn.
Поліметалічні руди представлені родов. Каштру-Верді із запасами бл.50 млн. т руди, при цьому бл. 30% цієї руди містить 5,76% Сu і 29 г/т Ag, 70% руди містить 1,05% Сu; 0,8% Рb; 4,30 Zn і 5,2 г/т Ag.
У П. відомі дрібні альбітизовані пегматитові родов., що містять берилій, ніобій і тантал.
На межі ХХ-ХХІ ст. в П. видані ліцензії ГРР на платину.
Неметалічні корисні копалини. П. має значні запасами неметалічних к.к.: вапняків, ґранітів, габро, нефелінових сієнітів, доломіту, ґіпсу, каоліну, мармуру. Основні родов. розташовані в р-ні Віла-Вісоза, Борба, Ештремош. Родов. ґраніту – Брага-Порту, Порталегрі, Евора; нефелінових сієнітів – Фару, серпентинітів – Браганса.

Історія освоєння мінеральних ресурсів. Галечниковий кремінь для виготовлення знарядь праці використовували в палеоліті (ранній ашель, приблизно 700-500 тис. років тому). Знахідки цього часу зроблені в бас. р. Тежу (Тахо). До епохи неоліту кремінь служив осн. матеріалом для виготовлення знарядь і зброї. З неоліту (5-4-е тис. до н.е.) добувають глини для виготовлення посуду. З 4-3-го тис. до н.е. (мідний і бронзовий віки) починає розвиватися гірн. справа на базі місцевих покладів мідної руди. Великі розробки мідних руд велися в пров. Алгарві, Байшу-Алентежу, де відомо дек. десятків родов. і рудопроявів зі слідами древніх виробок (3-2-м тис. до н.е.) – родов. Алті, Месініш, Алмодовар, Каштру-Верді, Алжуштрел, Міна-ді-Сан-Домінгуш і інш. Добували в осн. окиснені мідні мінерали – малахіт і азурит; халькопірит – з кінця 2-го або в 1-му тис. до н.е. Інш. великий центр видобутку мідної руди знаходився в пров. Естремадура і Бейра-Літорал (родов. Ріу-Майор, Калдаш-да-Раінья, Алкобаса). У деяких древніх рудниках виявлені бронзові сокири, що слугували, очевидно, для проходки гірн. виробок. Відомі також древні розробки каситериту (округ Віана-ду-Каштелу і інші). У бронзовому віці на півночі П. розвивалося металургійне виробництво. Залізо входить у вжиток приблизно у VIII-VI ст. до н. е. Використовувалися, ймовірно, місцеві джерела зал. руд. З І ст. до н. е. по ІІІ ст. н.е., коли Іберійський п-ів став однією з провінцій Римської імперії, рівень гірн. справи і масштаб видобутку різних мінералів тут незмірно зросли. Іберійський п-ів і тер. П., зокрема, стали однією з осн. гірничо-металург. областей Римської імперії. Особливо широких масштабів набув видобуток мідних руд. У в районі Віла де Рей (Центральна Португалія) виявлена серія древніх (можливо з часів римського володарювання і раніше) кар'єрних виробок для видобутку розсипного Au. Розміри окремих палеокарєрів в плані - до 500х200 м, глибина до 10-20 м. Розроблялися алювіальні відклади. Крім того, добувався вапняк і інші види нерудних буд. м-лів. Пізніше IV-VI ст. н.е. гірн. справа занепадає. У VIII-ХІ ст. дорогоцінні метали добували араби, а з ХІІ ст. продовжили європейці, які відвоювали ці землі. Золотоносні розсипи були зосереджені в ниж. течії р. Тежу, біля містечка Адіса, поблизу Алмади. Розробка велася тут до середини ХVII ст. Золоті рудники знаходилися в пров. Траз-уш-Монтіш, срібні і мідні – в Алту-Алентежу, олов'яні – в Алгарві. У 1300 король Дініш І видав концесії на видобуток сірки, а також галуну (Віла-Нова-ді-Гая), який добували з родов. на Азорських о-вах (о. Сан-Мігел). У ХVI-ХVII ст. видобуток дорогоцінних металів і руд свинцю приходить в занепад через притік цих металів з Бразилії. У ХVIIІ ст. англ. підприємці освоюють родовища свинцево- і мідно-колчеданних руд на р. Кайма, ведеться видобуток золота, зал. руди, галуну. Освоєнням надр П. у ХІХ ст. займаються в осн. іноземні концесіонери. Незадовго до 1-ї світової війни в П. розпочався видобуток вугілля.

Гірнича промисловість. На межі ХХ-ХХІ ст. частка гірничодобувної промисловості в структурі ВВП країни невелика (бл. 1%). Основні галузі гірн. пром-сті – видобуток вольфрамових руд і інш. кольорових металів, піриту, зал. руд. Більшість великих гірничих підприємств знаходиться у власності держави. Зокрема, добувають вугілля, олово, титан, тантал, вольфрам, мідь, золото і срібло, уран, нерудні к.к. (камінь, глини, пісок) – див. табл. 2. Найбільші рудники знаходяться на півночі країни. На початку ХХІ ст. Португалія значною мірою була сфокусована на видобутку дорогоцінних і базових металів, переважно золота, міді і цинку.

Таблиця 2. – Динаміка видобутку основних видів мінеральної сировини в Португалії, т* 

Мінеральна сировина

1999

2000

2001

Уран (U3O8)

12

16

5

Залізо та марганець

11 733

11 800

н/д

Мідний концентрат

413 417

319 358

344 517

Олов'яний концентрат

4 526

2 325

2 117

Вольфрамовий концентрат

750

1 269

1 193

Мармур та інші карбонатні камені (млн. т)

1,21

1,22

н/д

Декоративний граніт та подібні камені

458 409

464 368

н/д

Камінь для бруківок і будівельний

235 057

236 467

н/д

Сланець

46 359

46 637

н/д

Вапняк, гіпс, тощо (млн. т)

11,38

11,47

н/д

Гравій, пісок подрібнене каміння (млн. т)

76,66

77,58

н/д

Глина та каолін (млн. т)

3,78

3,80

н/д

Барити

120

48

25

Літієві пегматити

14 862

9 352

11 571

Сіль

558 807

584 516

625 785

Кварц

14 905

37 842

20 436

Польовий шпат

114 685

136 730

112 923

Піски польового шпату

518 147

573 947

590 384

Пегматити

3 600

3 600

5 800

Діатоміт

772

686

387

Тальк

9 554

9 895

8 362

 Видобуток вугілля в П. незначний. В кінці ХХ ст. діяла шахта “Пежан", де розроблялися два пласти крутого падіння. Перспективним є видобуток енергетичного вугілля відкритим способом на родов. Ріу-Майор для постачання електростанцій. Низькосортний антрацит добувається поблизу Порту. П. імпортує вугілля.
Олово, мідь і цинк. Португалія має на початку ХХІ ст. тільки два основних рудники металічних к.к.: Neves-Corvo (в південному регіоні Alentejo) і Panasqueira (в східно-центральному регіоні країни). На Neves-Corvo видобувають мідь і олово. Оператор - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, SA (Somincor), СП між португальською компанією Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) з 51%) і Rio Tinto plc (49%).
Копальня Neves-Corvo – один з основних центрів видобування металічних к.к. в Західній Європі. Експлуатується понад з 1988. На кінець 2001 має геологічні запаси, к.к., що включають: 32.5 млн т мідних руд з сер. вмістом 5.05% Cu; 1.6 млн т олово-мідних руд з вмістом 9.95% Cu і 2.38% Sn; і 50.4 млн т комплексних руд з вмістом 5.99% Zn. Виробництво досягло піка 2.3 млн т руди в 1998. У 2001 на Neves-Corvo видобуто 2.0 млн т олов'яних і мідних руд, вироблено 344,3 тис.т мідних концентратів (24.1% Cu) і 2,1 тис.т олов'яних концентратів (57.4% Sn). Концентрати через порт Setubal, що в 50 км на південь від Лісабона, експортуються в країни світу. Прибуток у 2000 склав €8.5 млн.
Видобуток уранової руди в П. ведеться понад 90 років. Уран добувається в двох рудних вузлах: Уржейріса і Гуарда. Руда збагачується.
Видобуток залізняку найбільш інтенсивно проводився у 1938-60 рр. Наразі зараз він незначний. Родовища залізняку розробляють у східній частині долини р. Дору.
Вольфрам. На кінець ХХ ст. П. – провідний продуцент вольфрамових концентратів в Зах. Європі. Розробка вольфрамових руд здійснюється на рудниках “Панашкейра" (Panasqueira) та “Борралья". Попутно вилучають мідь і срібло. Концентрати вольфрамових руд експортуються.
Підземний вольфрамовий рудник Panasqueira експлуатується Beralt Tin & Wolfram - дочірнім підприємством фірми Avocet Plc з Великобританії. З 2002 р внаслідок нестійких світових цін на вольфрамову сировину фірма Avocet прийняла рішення сфокусувати свою діяльність на видобутку золота. За 12 місяців до 31 березня, 2002 Panasqueira виробив 90,0 тис. т концентратів вольфраму з 1,3 тис.т власне вольфраму.
Видобуток руд інших кольорових металів. П. – експортер піриту. При отриманні піритових огарків з піриту вилучають мідь, цинк, свинець, олово, срібло, золото.
Розробка неметалічних к.к. здійснюється в кінці ХХ ст. бл. 350 гірничодобувними підприємствами, які добувають вапняк, мармур, ґраніт, кислий порфір, габро, нефеліновий сієніт, барит, лепідоліт, кам. сіль, діатоміт, польовий шпат, ґіпс, кварц, тальк. Осн. вид експорту – вироби з мармуру (блоки, плити). Гол. споживачі – Італія, Іспанія, ФРН.

Геологічна служба. Наукові установи. Підготовка кадрів. Друк. Геол. роботи в П. здійснюють: Геол. служба П. та Служба розвитку гірн. пром-сті. Розвідка, експлуатація і переробка знаходяться у веденні окружних управлінь, напр. Окружного управління гірн. робіт північних р-нів. Єдиного науково-координаційного центра в П. немає. Держава фінансує дослідження через мін-ва і спец. наук. центри. Крім того, наук. дослідження ведуться Лісабонською АН (засн. в 1779), Португальською асоціацією розвитку науки, наук. товариствами і приватними фірмами. Осн. періодичні видання в галузі геології і гірничорудної справи: “Publiсасао da Direccao geral de Minas е Services geologicos" (1948-52), “Boletin de Minas" (з 1963).


Контактна інформація: Portugal. Instituto Geolo'gico e Mineiro, Rua Almirante Barroso, 38,1000 Lisboa; Phone: +351-1-353 75 96; Fax: +351-1-353 77 09; E-mail: IGM SEDE@igm.pt ; http://www.igm.pt/ Instituto Geolo'gico e Mineiro, Nu'cleo de Biblioteca e Publicacoes, Estrada da Portela, Apartado 7586, Zambujal, 2720 Alfragide; Phone: +351-1-471 89 22; Fax: +351-1-471 90 18.

Адміністрування - Микола Владзімірський