Вступне слово
========
Ресурси країн
Книга відгуків
Про автора
 


Стежки

Бібліотека ім. Марії Фішер-Слиж на сайті Українське життя в Севастополi

Наш банер

 

Володимир БІЛЕЦЬКИЙ,
доктор технічних наук, професор, автор проекту "Гірнича енциклопедія"

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
КРАЇН СВІТУ:

ПОЛЬЩА

ПОЛЬЩА (Poland), Республіка Польща – держава у в Центр. Європі. На півночі омивається водами Балтійського моря, на північному сході межує з Росією (Калінінградською областю) і Литвою, на сході – з Білорусією і Україною, на півдні – з Чехією і Словаччиною, на заході – з Німеччиною. Пл. 312,7 тис. км2. Нас. 38,7 млн. чол. (2001). Столиця – Варшава. Офіц. мова – польська. Грошова одиниця – злотий. П. – член ООН, НАТО, ЄС та ін.
У 1947-1989 - Польська Народна Республіка. Відповідно до угод між СРСР, США і Великобританії в Ялті і Потсдамі Польща передала Радянському Союзу 177 847 кв. км своєї довоєнної території (історичні українські землі, але без Холмщини, Підляшшя тощо). Замість того вона отримала від Німеччини більшу частину Східної Прусії, частину землі Бранденбурґ, а також Помор'я і Сілезію - всього 100,9 тис. кв. км.

Загальна характеристика господарства. П. – індустріально-аграрна країна. Основні галузі промисловості: машинобудування, металургійна, гірнича (вугільна, сірчана та ін.), хімічна, кораблебудування, харчова, текстильна та легка промисловість. Транспорт: залізничний, автомобільний, морський, трубопровідний, повітряний. Гол. морські порти – Щецин, Свіноуйсьце, Гданськ, Гдиня. У 1997 було перевезено 386 млн. т вантажів, з них залізницями 224 млн., автомобільним транспортом - 96 млн., трубопровідним - 34 млн., морським - 24 млн., річковим - 8 млн. т.
За даними [Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, U.S.A. 2001]: ВВП – $ 149,8 млрд. Темп зростання ВВП – 4,8%. ВВП на душу населення – $3877. Прямі закордонні інвестиції – $ 3,9 млрд. Імпорт (нафта і нафтопродукти, прокат чорних металів і сталь, залізняк, металообробні станки, пшениця, бавовна) – $ 34,3 млрд. (г.ч. Німеччина – 19,0%; Італія – 7,9%; Франція – 6,5%; Росія – 5,4%; Великобританія – 4,7%). Експорт (палива, сировина і напівфабрикати, станки і машини, промислове і транспортне обладнання, одяг і господарські товари) – $ 28,6% млрд. (г.ч. Німеччина – 36,0%; Італія – 5,8%; Росія – 5,6%; Нідерланди – 4,7%; Франція – 4,6% ).
Внаслідок Другої світової війни Польща втратила майже 40% національних надбань понад 6 млн. чол. населення. З кінця 1940-х до кінця 1980-х років польська економіка була організована за радянською моделлю, що характеризується централізованим плануванням і державною власністю на засоби виробництва. Економічне зростання в перші після Другої світової війни роки, незважаючи на значне виснаження ресурсів, відбувалося прискореними темпами. У 1960-х роках щорічний приріст національного прибутку становив 6,2%, на початку 1970-х - 8,1%. Уряд обмежував індивідуальне споживання, щоб підтримати високий рівень капіталовкладень. На відміну від Радянського Союзу та інших країн Східної Європи, в Польщі не було проведено загальної колективізації. Сільське господарство було основним джерелом засобів для існування для 35% населення. Поступово зросло значення обробної і добувної промисловості, і в кінці 1970-х років на ці галузі припадало 50% національного прибутку країни і 1/3 всіх робочих місць.
Після 1978, особливо в 1980-1981, економічна і соціально-політична криза викликала різкий спад виробництва. Середньорічне його зниження в 1978-1981 становило 6,5%. У 1980-х роках наступив застій, а в 1990 ВВП різко скоротився (на 11,6%) за рахунок спаду випуску промислової продукції на 22%. У всіх інших секторах економіки в 1990 відбулося зменшення обсягу виробництва - від 14,5% в будівництві до 0,4% в сфері послуг. У 1991 ВВП скоротився на 7,4%. У лютому 1992 обсяг промислового виробництва знизився на 41% в порівнянні з його середнім обсягом в 1989.
У 1980-х роках уряд послабив контроль за діяльністю підприємств. Л.Бальцерович розробив стратегію економічних реформ, що складалася з двох етапів. Протягом першого етапу, реалізованого восени 1989, уряд встановив контроль над бюджетом і скорегував деякі диспропорції в цінах, створив систему дотацій по безробіттю і розробив юридичну основу процедури банкрутства. Державний сектор (включаючи кооперативи) в 1989 охоплював 90% виробництва і 85% капіталовкладень. За планом Бальцеровича приватизація здійснювалася шляхом прискореного акціонування державного сектора і продажу підприємств. Другий етап почався 1 січня 1990 і включав різке скорочення дефіциту бюджету, реформу податкової системи, обмеження монетарного курсу, лібералізацію більшості цін, девальвацію злотих і різке скорочення темпів індексації заробітної плати. Згідно із законом про приватизацію, прийнятим літом 1990, були створені центральне агентство, що керувало процесом приватизації, і міністерство у справах власності. Швидке зростання приватного сектора почалося вже у 1989: виникли малі і середні фірми, а також особисті підприємства («мала приватизація»). У 1992 частка несільськогосподарського приватного сектора у валовому внутрішньому продукті (ВВП) становила 45%, в тому числі в промисловості - 31%, в будівництві - 78% і в торгівлі - біля 91%. Приватизація великих підприємств викликала менший інтерес з боку потенційних покупців і активний опір з боку робітників. До 1992 були акціоновані тільки 501 з 8841 підприємств, і лише 76 були придбані за ринковими цінами вітчизняними або іноземними покупцями. Процес приватизації великих підприємств в П. протікав повільно і суперечливо. До кінця 1996 була здійснена приватизація лише 1895 великих підприємств з 8841, що існували в 1989. Більш успішно йшла мала приватизація: у 1990 до приватного сектора були передані 35 тис. малих підприємств. У 1990 уряд оголосив програму «масової приватизації» для декількох сотень найбільших державних підприємств; однак до реалізації цієї програми не приступали аж до 1996 через численні поправки і доповнення. У основі цієї приватизації лежала роздача громадянам ваучерів, які являли собою акції на власність в 15 національних інвестиційних фондах, між якими і розподілялися акції підприємств, що приватизуються. До кінця листопада 1996 цією програмою було охоплено 90% населення.
На 1996, трудові ресурси Польщі становили 22 млн. чол., або 57% населення. Приватний сектор нараховував понад 65% всіх зайнятих. Робоча сила в Польщі - одна з найбільш молодих в Європі: біля 60% зайнятих мають вік до 40 років. Із загального числа зайнятих у 11% вища, у 66% - середня освіта. У кінці 1995 в сільському господ. було 26,5% всіх зайнятих, в промисловості - 25% (3,5% в харчовій, 2,5% - в гірничодобувній, 5,2% - в машинобудуванні), 12,7% - в торгівлі, 5,7% - в будівництві і 5% - на транспорті.
У 1997 ВВП Польщі становив 135,8 млрд. дол., або 6406 дол. на душу населення. У 1998 національний прибуток виріс на 6,3%, обсяг інвестицій - на 22,8%, сумарні вкладення іноземних капіталів - на 25 млрд. дол. У 2000 р. ВВП зріс до 149,8 млрд дол. Промисловість у 1998 давала 40% ВВП; сфера послуг - 54%, сільське господарство - 6%. Якщо в 1989 на приватний сектор припадало 18% ВВП, то у 1996 - 65%, в тому числі 52% вартості всієї промислової продукції, понад 90% продукції роздрібної торгівлі, сільського господарства, автотранспорту і будівництва. Число приватних підприємств в Польщі збільшилося з 0,5 млн. в 1988 до 1,8 млн. в 1995, а підприємств з участю іноземного капіталу - з 1,6 тис. в 1988 до 25 тис. в 1996.
На 1993, орні землі Польщі становили 47% всіх площі країни (приблизно 18 млн. га), пасовища - 13% і ліси - 29%. У 1989 1/5 земельних угідь належала державі, інша земля знаходилася в руках приватних осіб. Державні господарства зосереджені в основному в західних і південних воєводствах. Міняється структура посівних площ: збільшується обробіток картоплі і технічних культур за рахунок скорочення посівів зернових. У результаті Польща вимушена ввозити значну кількість зерна. У 1950 зернові займали 63,6% площ, що обробляються, в 1992 - тільки 46%. Вирощують: пшеницю, жито, цукровий буряк, картоплю та інш. Польща є найбільшим в світі експортером яблучних консервів і займає видне місце у виробництві компотів, свіжозаморожених смородини, капусти і моркви. Країна дає 16% європейського збору картоплі і 5% - цукрового буряка. У 1996 в Польщі було 8 млн. голів великої рогатої худоби, молока вироблялося 12 млрд. л. Поголів'я свиней досягло 20 млн. Розводять домашню птицю: курчат і курей (45 млн. у 1996, 76 млн. - у 1980), качок 7 млн, індичок - 1 млн. У приватному сільському господарстві кінь залишається важливою тягловою силою, хоч число тракторів різко зросло - майже з нуля в 1956 до 1211,6 тис. одиниць в 1995. Важлива галузь господарства - морське рибальство, лісництво.
У 1950-1967 частка зайнятих в державній промисловості зросла на 93% частково за рахунок передачі їй підприємств приватного сектора, що збереглися після націоналізації. У 1970-1980 зайнятість у промисловості збільшилася на 15%. Великі капіталовкладення в післявоєнні роки сприяли розвитку металургії, машинобудування, суднобудування і хімічної промисловості. У 1990-1991 зайнятість в приватному секторі промисловості збільшилася майже на 25%. Польська промисловість дуже диверсифікована і географічно досить рівномірно розміщена, хоч існують райони значної концентрації підприємств її провідних галузей. Провідні галузі виробляють продукти харчування, текстиль, вугілля, машини і обладнання. У Катовіцькому воєводстві (Верхня Сілезія) локалізовано біля 20% всіх працюючих в промисловості країни; тут зосереджені підприємства вугільної промисловості і чорної металургії. Це також головний район кольорової металургії, машинобудування і виробництва металоконструкцій і інших металоємних виробів. У Лодзі і її оточенні знаходиться майже 42% всіх зайнятих в текстильній промисловості. Біля 30% зайнятих в електротехнічній промисловості сконцентровано в Варшаві і її околицях. Гданськ і Щецин - великі центри суднобудування. Підприємства хімічної промисловості більш розосередилися по території країни, хоч значна їх частина знаходиться в Катовіцькому воєводстві.
Основну частину електроенергії дають ТЕС, що працюють на вугіллі. У 1994 загальна встановлена потужність електростанцій Польщі становила 29,64 млн. кВт; було вироблено 127,42 млрд. кВт•год електроенергії.

Природа. Бл. 3/4 площі країни займають низовини (г.ч. на півночі і заході). На півночі – Балтійська гряда (вис. до 329 м). На півдні і південному сході вони змінюються Сілезько-Малопольським підняттям з невисокими (до 600 м) Свентокшиськими горами і в основному плоскою Люблінською височиною. Вздовж півд. кордонів простягаються гори Судети (вис. до 1602 м, г. Снєжка) і Карпати (вис. до 2499 м, г. Риси в масиві Татри) з передовою грядою Зах. і Сх. Бескид. Густа річкова мережа. Гол. ріки – Вісла з притоками Сан, Вепш і Буг (Західний Буг), і Одра (Одер). Багато озер. Балтійське море утворює біля побережжя Польщі Щецинську, Гданську і Віслінську затоки; там розташовані головні порти країни – Гданськ, Гдиня і Щецин. Ліси займають 27% площі. Клімат країни помірний, перехідний від морського до континентального.
Судети, розташовані вздовж кордону Польщі і Чехії, являють собою ряд невисоких гір (до 1520 м). Поблизу міст Валбжіх і Клодзко в цих горах знаходиться Нижньосілезький кам'яновугільний басейн. На схід від Моравських Воріт (пониззя між Судетами і Карпатами) розташовані Карпати. Ці гори загалом вище Судет; в районі Високих Татр їх максимальна висота 2499 м. Тільки Високі Татри в Польщі мають гострі гірські піки, глибокі ущелини і льодовикові форми рельєфу в гребеневій зоні. Більш низькі ланцюги Карпат, звані Бескидами, мають округлі форми і в значній частині покриті лісами. Північніше за ланцюг гір виділяються Сілезія і Мала Польща. Обидва райони мають горбистий рельєф. У Верхній Сілезії розташований один з найбільших у Європі кам'яновугільних басейнів. Велику частину центральної Польщі займають переважно лугові Великопольсько-Куявська і Мазовецько-Підляська низовини. Північніше Великої Польщі і Мазовії лежать Поморське і Мазурське поозер'я. Як і для всієї південно-східної Прибалтики, для півночі Польщі характерний рельєф, який сформувався в льодовиковий період. Величезні льодовикові язики наповзали на цю рівнину зі Скандинавії протягом довгого часу майже мільйона років. Після того як вони розтали, залишився товстий шар глини, піску і гравію, який тягнувся від балтійського побережжя далеко на південь і повністю знищив сліди дольодовикового ландшафту. У кінці льодовикового періоду ріки, що утворилися від талої води, потекли до Балтійського моря через територію Центральної Польщі по широких заболочених долинах. Вони добре простежуються на рівнині. У одній з таких льодовикових долин зараз течуть ріки Буг і Вісла, а в іншій - Варта і Одра. На півночі від льодовикових долин утворилися горбисті гряди широтного простягання - морени. Найбільш відомий морений пояс Балтійської гряди, який тягнеться на півночі від Берліна, Познані і Варшави. Ця моренна гряда підіймається до висоти 300 м над р.м. В моренній зоні багато озер. Великі озера - Снярдви і Мамри в Мазурському поозер'ї.

Геологічна будова. На тер. П. виділяються платформна частина (південно-західна околиця Сх.-Європейської платформи на сході, Середньоєвропейська плита і східна частина Зах.-Європейської платформи на заході) і складчаста область, що простягається вузькою смугою на півдні країни (Зах. і Сх. Судети, Свентокшиські гори, Карпати з Передкарпатським крайовим прогином). Межа між платформними структурами проходить по зонах глибинних розломів, що знаходять відображення у флексурах і розривних порушеннях осадового чохла.
Фундамент Східно-Європейської платформи представлений різноманітним комплексом від архейських до середньопротерозойських порід. Багато разів перероблені ґранітоїдні серії архею місцями перекриті карельськими метаморфічними породами і прорвані протерозойськими магматичними породами від основного до кислого складу. У депресіях і ґрабенах фундаменту розвинені верхньопротерозойські кварцитизовані пісковики і сланці. Глибина залягання фундаменту від 0,5 км (Мазурсько-Сувалковський виступ) до 8-9 км (Люблінсько-Львівська западина). З анортозитами фундаменту пов'язані ванадійвмісні титан-ільменітові руди, з кварцитовими серіями – залізисті кварцити. Нижні шари чохла платформи представлені рифейськими червонокольоровими г.п. і вулканогенно-осадовими г.п., що наповнюють на сході країни древні авлакогени. Комплекси порід, які залягають вище, мають плащове поширення. Верхньорифейсько-нижньокембрійські теригенні породи розвинені вздовж всієї зах. околиці платформи, середньокембрійські піщано-алевролітові, ордовик-силурійські карбонатні породи і силурійські ґраптолітові сланці – в Балтійській синеклізі, в Підлясько-Брестській і Люблінсько-Львівській западинах.
Західноєвропейська платформа являє собою монокліналь півн.-сх. падіння, яка в західній частині має назву Передсудетської, а в сході – Краківсько-Сілезької. Герцинський фундамент представлений дислокованими флішеподібними породами і ґраувакками ниж. карбону. Чохол платформи складений теригенно-уламковими породами карбону з прошарками вугілля, верхньо-кам’яновугільно-нижньопермськими породами. У покрівлі “червоного лежня" на Передсудетській монокліналі розташовані численні родов. газу. Вище залягає циклічно побудована верхньопермська теригенно-карбонатно-соленосна формація (цехштейн), в основі якої розвинені металоносні сланці з родов. руд міді. З породами цехштейна пов'язані родов. нафти, газоконденсату і газу, поклади калійних солей і ґаліту. Складчаста основа Середньоєвропейської плити (мегасинеклізи) складена філітами рифею, кварцитами і метаморфізованими ґраптолітовими сланцями ордовика і силуру. Глиб. залягання його від 1-2 км на бортах синеклізи до 8-13 км в центрі. Чохол представлений верхньопалеозойськими теригенно-карбонатними відкладами в ниж. частині розрізу і перев. соленосними у верхній. На всій платформній тер. П. на цехштейні залягають континентальні відклади нижнього (строкатий пісковик) і карбонатні утворення сер. (ракушняковий вапняк) тріасу, теригенно-карбонатні і евапоритові відклади верх. тріасу і юри. До доломіту тріасу на півдні країни приурочено свинцево-цинкове зруденіння. Розріз мезозою вінчається теригенними відкладами ниж. і карбонатними породами верх. крейди. Широко розвинені теригенні відклади палеогену і неогену. У Середньоєвропейській мегасинеклізі в еоцені і міоцені сформувалися паралічні вугленосні товщі, з якими пов'язані буровугільні родовища. З теригенними відкладами четвертинного віку, які складають верхні елементи чохла, пов'язані родов. нерудних буд. матеріалів.
Західні Судети (найбільш піднята частина орогена) складені ґнейсами архею, метаморфізованими сланцями і вулканогенно-осадовими породами ниж. палеозою, сланцями, ґраувакками і вапняками девону, грубоуламковими породами карбону, прорваними ґранітами. Виділяють Півн.-Судетську і Внутрішньо-Судетську (Нижньосілезьку) западини. До останньої приурочені родов. кам. вугілля. Східні Судети відрізняються більш низьким гіпсометричним розташуванням і більш повним розрізом палеозою, у верх. частині якого виділяються теригенно-карбонатний фліш девону і флішоїдна товща карбону з прошарками туфів. У передгірській Верхньосілезькій западині розвинені вугленосні г.п. карбону, з якими пов'язані родов. кам. вугілля. З магматичними породами палеозою асоціюють руди хрому, нікелю і міді, пірит, магнезит і інш. Свентокшиські гори складчасто-блокової будови складені інтенсивно дислокованими породами ниж. палеозою і менш за дислокованим комплексом порід девону і карбону, який створює сундучні складки.
Передкарпатський крайовий прогин, що є частиною альпійської області Карпат, північним пологим бортом накладений на елементи герцинської складчастої системи Середньоєвропейської плити і Сх.-Європейської платформи. Виконуюча прогин моласова товща міоцену складена теригенними г.п. з соленосною товщею в сер. частині. З ґіпсом і ангідритами останньої пов'язані родов. самородної сірки. Піщані горизонти моласи містять числ. поклади газу. Зовнішні Карпати складені потужною (до 11 км) товщею крейдових і палеогенових флішових відкладів. Ця частина орогену є мегасинклінорієм зі складною покривно-складчастою структурою, відклади якої утворюють ряд структурно-фаціальних зон. З флішовими відкладами крейди-палеогену пов'язані дрібні родов. нафти і газу.
У Внутрішніх Карпатах виділяють Пенінський пояс, міжгірну Підгальську западину і гірський масив Татри. Пенінський пояс складений дислокованими вапняками юри, які утворюють останці, і мергелистими породами крейди. Підгальська западина виконана палеогеновими грубоуламковими і піщано-глинистими відкладами. Татри утворені двома структурними елементами – північний являє собою покривало, складене мезозойськими осадовими г.п.; південний утворений ґранітами карбону, нижньопалеозойськими метаморфічними породами і пермсько-крейдовими, переважно карбонатними, породами.

Гідрогеологія. Велика частина тер. П. знаходиться в межах Німецько-Польського артезіанського бас. Осн. ресурси прісних вод формуються перев. в алювіальних відкладах Вісли, Одри і інш. великих рік, а також у флювіогляціальних відкладах плейстоцену і теригенних утвореннях пліоцен-плейстоцену. Глиб. залягання води алювіального горизонту 0,5-5 м. Води ґрунтові, місцями слабонапірні. Дебіти водопунктів 0,5-8,0(15) л/с. Води прісні, НСО3--Са2+ складу з ділянками засолення вздовж узбережжя. Водоносний комплекс флювіогляціальних відкладів поширений на значних площах і має важливе господарське значення. Дебіти колодязів і свердловин 1,5-3,0 л/с, при макс. значеннях 20 л/с. Води прісні або слабкосолоні. Водоносні горизонти теригенних і карбонатних утворень мають сумарну потужність від 150 до 1300 м. Водопритоки в свердловинах від десятих часток до 8-15 л/с. Нижче по всьому осадовому розрізу розвинені розсоли високої концентрації з пластовими т-рами до 70-100 оС, метанові за газовим складом, з високим вмістом Br, J, F і інш. мікрокомпонентів. На тер. П. поширені значні ресурси термомінеральних вод різного генезису, газового і хім. складу, часто з високою т-рою, які використовуються в бальнеології (Велічка, Іновроцлав, Камень-Поморскі, Колобжег і інш.).

Сейсмічність. Основна частина тер. П. належить до сейсмічно неактивних областей Землі, лише в р-ні Карпат, що входять до складу Середземноморського сейсмічного поясу, встановлені сейсмоактивні зони, що тяжіють до зон глибинних розломів в основі Карпат. У їх межах відомі слабкі відособлені вогнища землетрусів з магнітудою 6-8 балів.

Корисні копалини. На початку ХХІ ст. в П. нараховують понад 70 різних к.к. Найважливіші з них представлені в табл. 1. Серед країн ЄС Польща займає за запасами бурого вугілля 6-е, кам’яного вугілля та срібла – 7-е, міді – 8-е, свинцю та цинку – 10-е місце [Ґлюкауф, №1, 2002].

Табл. 1. Запаси основних корисних копалин Польщі (1998/99)

Корисні копалини

Запаси

Вміст корисного компоненту в рудах, %

Частка у світі, %

Підтверджені

Загальні

Барит, тис. т

1000

2000

50 (BaSO4)

0,3

Залізні руди, млн. т

300

800

30 (Fe)

0,2

Золото, т

 

30

 

 

Калійні солі в перерахунку на К2О, млн. т

10

20

10 (К2О)

0,1

Мідь, тис. т

22200

36000

1,69 (Cu)

3,3

Нафта, млн. т

5,5

 

 

 

Природний горючий газ, млрд. м3

149

 

 

0,1

Свинець, тис. т

2380

3890

1,3 (Pb)

2

Срібло, т

66000

81000

50 г/т

12,1

Вугілля, млн. т

42100

14478

 

 

Цинк, тис. т

6942

12037

3,7 (Zn)

2,5

Уран, тис. т

 

13,7

0,06

 

Вуглеводні. Запаси нафти в 1987 складали всього бл. 2 млн. т, і внутрішні потреби країни задовольнялися в основному за рахунок імпорту. За даними 1996, запаси природного газу в Польщі оцінювалися в 121 млрд. куб. м. Родов. нафти і природного газу (бл. 250) знаходяться в межах Центральноєвропейського, Північно-Передкарпатського і Карпатського нафтогазоносних басейнів (НГБ). Центральноєвропейський НГБ охоплює платформні області П. Переважна кількість родов. знаходиться на Передсудетській монокліналі і в Помор’ї. Найбільш значні родов.: нафтові – Камень-Поморскі, Дашево; газові – Богдай-Уцехув, Жухлюв, Вешховіце, Тархали, Равіч, Чешув, Гожіслав, Боженцін. Родов. газу в осн. пов'язані з теригенними відкладами ниж. пермі і в меншій мірі з верхньопермськими карбонатними породами, до яких приурочені поклади майже всіх нафтових родовищ. Нафти сірчисті, густиною 850-870 кг/м3. Гази переважно метанові, часто з високим вмістом азоту і домішкою гелію. Глиб. залягання покладів 1-3,5 км. Північно-Передкарпатський НГБ знаходиться в Передкарпатському прогині. У зовн. частині прогину знаходяться перев. газові родов., поклади яких приурочені до г.п. від девону до міоцену (міоцен – осн. газоносний горизонт). Найбільш значні газові родов.: Перемишль-Яксманіце, Красне-Альбігова, Любачув, Тарнув, Каньчуга, Вигода, у Ясельсько-Кросненському нафтовому районі, а також у Балтійському морі і інш. Гази в осн. метанові, з невеликим вмістом азоту. Нафтові родов. дрібні. Нафти малосірчисті, від важких до легких. Глибини залягання родов. нафти і газу від сотень м до 1,5-2,5 км. Карпатський НГБ охоплює флішеві покривала Зовнішніх Карпат. Родов. переважно нафтові, рідше газові, нафтогазоносність пов'язана з крейдо-палеогеновим флішем. Нафти перев. легкі, малосірчисті. Родов. багатопластові, складної будови, залягають на глиб. від сотень м до 3,5 км (Ванькова, Потік, Харкльова-Погожіна і інш.).
Вугілля. У кінці 1980-х років запаси вугілля в Польщі оцінювалися приблизно в 40 млрд. т; у 1996 – в 65 млрд. т. Основні родовища кам'яного вугілля в Польщі знаходяться в Сілезії, а також в Валбжіхському і Люблінському басейнах. Станом на 2000 р у країні є 112 родов. вугілля з ресурсами 61500 млн. т [World Coal. - 2001. - 10, № 11. - Р. 27-31]. Серед енергетичних ресурсів найбільше значення має кам'яне вугілля (ресурси 64,9 млрд. т на глибині до 1000 м, 1999). Запаси кам’яного вугілля на 2001 р: балансові – 16 млрд т (у 1990 р – бл. 30 млрд т), промислові – 7,5 млрд т, видобувні – 5 млрд т (за Є.Кіцкі, 2002). Родов. кам'яного вугілля знаходяться в Верхньосілезькому кам’яновугільному бас. (на півдні), Нижньосілезькому вугільному бас (на півд.-зах.) і Люблінському вуг. бас. (на півд.-сх.). З розвіданих запасів кам. вугілля бл. 67% складають енергетичні, інші – коксівне вугілля. Вугільні пласти залягають у відкладах верх. карбону. Потужність вугленосної товщі Верхньосілезького бас. 6,0-2,5 км. Розвідано дек. сотень пластів вугілля, найбільш потужні з них до 20 м. На заході вугільна товща зім'ята в дисгармонійні, а в іншій частині бас. в пологі складки, ускладнені численними скидами і зсувами. Потужність вугленосної товщі Нижньосілезького бас. понад 1,5 км. Вона містить дек. десятків пластів вугілля, переважають пласти потужністю 1,2-1,5 м, бл. 50% коксівного вугілля. Умови залягання складні. Потужність вугленосної товщі Люблінського бас. бл. 0,7 км. Вона містить 90 пластів, переважно потужністю 0,9-1,3 м. Вугілля в осн. енергетичне. Залягання вугільних пластів спокійне. Покрівля вугленосної товщі на глиб. 450-750 м.
У Верхній Сілезії, крім кам'яного вугілля, є також метан (понад 90 км3).
Буре вугілля поширене на всій тер. П. Воно приурочене до відкладів ниж. юри, верх. крейди, палеогену і неогену. Прогнозні ресурси бурого вугілля бл. 42 млрд т, підтверджені запаси 14 млрд т. (1999). Осн. поклади мають перев. міоценовий вік і представлені м'яким бурим вугіллям. Найбільше родовищ (понад 30) в центр. і зах. частинах країни. Головні з них – Адамув, Конін, Белхатув, Турув, Легніца, Тшцянка і інші. У розрізі є декілька субгоризонтальних пластів потужністю до 12-15 м, що залягають на глиб. до 460 м.
Залізняк зустрічається в родов. магматичного і осадового походження. До перших належить родов. Кшемянка, пов'язане з анортозитами протерозойського кристалічного фундаменту в межах Мазурсько-Сувалковського підняття. Руди ільменіт-магнетитового складу, з сер. вмістом Fe 27%; присутні також титан і ванадій. Осадові родов. залізняку відомі в Судетах (Ковари), на Краківсько-Сілезькій монокліналі (Ченстоховський р-н), на околиці Свентокшиських гір (Коньске) і в Помор’ї (Лобез). Руди сидеритового складу пов'язані з відкладами ниж. і сер. юри; сер. вміст Fe бл. 30%, є домішки фосфору і сірки. У 1962 році в околиці Сувалок відкрито дуже багаті (за оцінками – 1 млрд. т) поклади магнетиту з домішками титану і ванадію.
Мідь. Польща має найбільші в Європі підтверджені і загальні запаси міді (1999). Осадові родов. мідних руд, одні з найбільших в світі, знаходяться в межах Передсудетської монокліналі і приурочені до відкладів цехштейну. Мідні мергелі і сланці залягають у болеславіцько-злоторийській мульді, а також між Лубіном і Глоговом (Лєгніцько-Глоговський мідний район). Руди представлені мідноносними сланцями, пісковиками і мінералізованими міддю вапняками та доломітами (карбонатна руда). Сер. потужність мідноносних осадів 2 м, вміст Сu 0,8-2,5%. Гол. рудні мінерали – халькозин, борніт і халькопірит. Руди містять також домішки срібла, свинцю, нікелю, кобальту, ванадію, золота, платини, кадмію, рутенію і інш. елементів. Рудні тіла простежені на глиб. 800-1800 м. Родов. Північно-Судетської мульди пов'язані з осадово-вулканогенними породами. Вміст Сu в них 0,5-0,8%, сер. потужність рудоносних пластів 0,5 м.
Нікель. Родов. нікелевих руд Шкляри відоме в Ниж. Сілезії. Силікатно-нікелеві руди пов'язані з корою вивітрювання серпентинітів палеозою, потужністю до 8 м. Сер. вміст Nі 0,7%, Fе 10-15%, Со 0,04%. Крім цього, є поклади руд нікелю у Зомбковіці Сілезькій.
Поліметали. Запаси свинцевих і цинкових руд в П. значні. За підтвердженими запасами свинцю Польща посідає 1-е місце в Зах. Європі (1999), а цинку – 2-е місце (після Ірландії, 1999). Поліметалічні родов. виявлені на півдні країни, i у Верх. Сілезії, де вони приурочені до доломіту сер. тріасу. Головні з них – Битом, Поможани, Тшебьонка, Олькуш, Завєрце. Поклади жильні, лінзові і пластові. Є також штоко- і трубоподібні поклади потужністю до 40 м. Руди переважно сульфідні (складені сфалеритом і ґаленітом); на невеликих глибинах а зоні окиснення зустрічаються галмейні руди. Вміст Рb 1,2-1,5%, Zn 5-6%; попутні компоненти – срібло, талій, мідь, арсен, молібден, кадмій. Генезис рудних тіл спірний. Глиб. залягання 20-250 м. Руди цинку і олова знаходяться також в околицях Олькуша, Болеславля, Хжанова і Зав'єрця.
Срібло. За підтвердженими і загальними запасами срібла Польща займає 1-е місце в Європі (1999). У Польщі 67% підтверджених запасів срібла зосереджено в рудах мідних родовищ Любін (15.4 тис. т), Рудна (15 тис. т), Полковіце-Серошовіце (13.7 тис.т) Лєгніце-Глогувського рудного району. Руди характеризуються високою якістю. Середній вміст срібла в них коливаються від 34 до 73 г/т. Із цих родовищ в Польщі добувається до 98% срібла. Інші запаси пов'язані з свинцево-цинковими рудами з низькими вмістами срібла.
Калійні солі супроводять поклади кам. солі цехштейну. Найбільші поклади поліґаліту виявлені на півночі, в р-ні Пуцької затоки (Хлапово, Мерошино, Сважево), де поліґаліт утворює лінзи потужністю 6-75 м на глиб. 30-225 м. вміст К2О 7-13%. Поклади поліґаліту є над Гданською бухтою.
Гірничохімічна сировина. В цій царині основну роль відіграють сірка (її поклади оцінюються на 629 млн т) і кам'яна сіль (80 млрд т). Родов. самородної сірки, відкриті у 1953, належать до числа найбільших в світі і розташовані в півн. частині Передкарпатського прогину. Головне з них – Тарнобжег (Пясечно, Махів, Єзірко). Родов. пластового типу (Гжібув, Рудники, Барану, Махув і інш.) пов'язані з ґіпсом і ангідритами міоцену, в яких вони заповнюють каверни і тріщини. Потужність сірковмісних пластів від дек. м до перших десятків м. Сер. вміст S у породі 25%, глиб. покладів від 20 до 350 м. Виявлені родов. сірки також біля Лубачева (Горинець,Башня).
Кам'яна сіль знаходиться на Підкарпатті (Бохня, Вєлічка, Ленжковіце, Сєдлець) та у вигляді соляних стовпів у північно-східній Великопольщі, а також на Куявії (Іновроцлав, Гура, Клодава, Ізбіца, Рогізно, Могільно). Родов. кам'яної солі є складовою частиною комплексу порід цехштейна в платформній частині країни (Дамаславек, Ізбіца, Любень, Ланіта і інш.) і сер. міоцену в Передкарпатському прогині (Ленжковіце, Войніч і інш.). Характерне утворення соляних куполів. Найбільші родов. пермських солей – Клодава, Гура, Іновроцлав, Могільно (є включення лінз калієво-магнієвих солей), міоценових – Вєлічка, Бохня.
Фосфорити. Родов. фосфоритів (Рейон-Ілжа і інш.) розташовані в півн. обрамленні Свентокшиських гір. Фосфорит утворює конкреції (17-28% від маси г.п.) в пісках і мергелях ниж. крейди. Продуктивний горизонт має потужність до 25 м. Глиб. залягання пластів від дек. десятків до 300 м.
П. має численні родов. нерудних буд. матеріалів, що включають бл. 30 видів мінеральної сировини. Серед них найбільше значення мають ґраніти кам’яновугільної доби і докембрійські мармури Ниж. Сілезії, облицювальні пісковики верх. крейди в окрузі Нова-Руда і верх. юри на схилах Свентокшиських гір, вапняки для цем. і хім. пром-сті, пов'язані з відкладами девону і юри в Свентокшиських горах, девону і тріасу в Сілезько-Краківському р-ні, облицювальні вапняки палеогену- неогену та інш. Багаті поклади нерудних буд. м-лів залягають у Судетах і на Судетському Передгір'ї (ґраніти, сієніти, габро, порфіри, мелафіри, діабази, базальти, кварцові сланці, мармури, пісковики), на краю Свентокшиських гір (пісковики, вапняки), на Любельській височині і в околиці Хелма (мергелі і крейдові вапняки), у Нідзіанській мульді (ґіпси), на Куявії і Краківсько-Ченстоховській височині (вапняки). На всій тер. П. піски, глини, гравій та ілювій.
Крім того, на тер. П. виявлені числ. поклади торфу, жильні родов. бариту (околиці Валбжиха), ґіпсу (Джишлав, Ніда), дорогоцінних і виробних каменів (Янтар, Пагурки-Зах, Йорданув) і інші.
Польща має багаті ресурси геотермальних вод. Найбільші з них знаходяться між Коніном і Лодзю, Познанню і Пілою, в околиці Щецина і на Підхаллі. У Пижицях (Західнопоморське воєводство) діє перша у Польщі геотермічна теплоцентраль (запущена до експлуатації у 1996 році). Є численні лікувальні мінеральні джерела з хлоридними водами, вуглеводневими і сірковими водами (передусім у Судетах і Бескидах).

Історія освоєння мінеральних ресурсів. Використання каменя для виготовлення знарядь сходить, до епохи мустьє (бл. 100 тис. років тому). Кам. знаряддя продовжували виготовляти в подальші епохи пізнього палеоліту (40-10 тис. років тому), а потім і в епоху мезоліту (бл. 10-5 тис. до н.е.). Гірн. справа на тер. П. зароджується в неоліті (8-3-є тис. до н.е., коли почалися розробки родов. кременя у Свентокшиських горах, в межиріччі Вісли і Піліци. У Свентокшиських горах відомо 12 великих родов. кременя, що експлуатувалися в старовині: Оронвско і Томашув, поблизу Радома, Полянє, поблизу Кельце, Ожарув і Свецехув-Лясек, поблизу Сандомежа. Великі виробки знайдені на родов. Кшемьонкі. Древні шахти закладалися в пластах кременя до глиб. 9-11 (іноді до 30 м) м. Кремнієві розробки велися аж до середньовіччя. З 9-8 ст. до н.е. добували зал. руду в Свентокшиських горах і на північ від Бескид. Руди перероблялися в примітивних плавильних печах (димарках), числ. залишки яких виявлені в р-ні Лисогур. Кам'яну сіль в р-ні м. Велічка добували 1000 р. тому. З ХІ ст. експлуатуються родов. зал. руд в Конєцко-Стараховіцкому р-ні, а з ХІІ ст. – у Верх. Сілезії і свинцево-цинкових руд в Сілезько-Краківському р-ні. Розробка останніх велася з метою вилучення з них срібла. Золото добували при збагаченні арсенових руд родовищ Злоти-Сток (Ниж. Сілезія) і при розробці золотоносних пісків в околицях Злоториї і Лєгніци. З ХІІІ ст. починають розроблятися родов. кам. солі в р-ні м. Бохня, з ХІV – родов. зал. руд поблизу м. Клобуцка, родов. кам. вугілля, ХV – родов. зал. руд в Ниж. Сілезії, мідних руд в Свентокшиських горах, сірки в Передкарпатті. Найдавніша вугільна ш. “Мурцкій" у Верх. Сілезії побудована в 1740. Починаючи з 70-х рр. ХІХ ст. і аж до початку 1-ї світової війни 1914-18 рр. видобуток вугілля подвоювався приблизно кожні 10 років. З поч. ХІХ ст. в П. ведеться пром. розробка родов. нерудних буд. матеріалів. Промисловий видобуток нафти в Карпатах на тер. П. почато в 1854 поблизу Кросно. З 1867 ведеться пром. видобуток бариту в Богушувє. У 1871 відкрито родов. кам. солі в Іновроцлаві, у 1911 – у Вапно, в 1937-39 – на родов. Ізбіца-Клодава. Природний газ добувається в П. з 1921. У ці ж роки почали розроблятися родов. бурого вугілля. В середині ХХ ст. в П. добували нафту, кам. вугілля, руди заліза, цинку і свинцю, кам. сіль, фосфорити, а також нерудні буд. м-ли. Після 2-ї світової війни 1939-45 в широкому масштабі проводилися геол.-пошукові роботи. Були відкриті Люблінський вугільний бас., родов. бурого вугілля і природного газу, великі поклади мідних руд і сірки, родов. свинцево-цинкових, магнетит-ільменітових руд, кам. і калійних солей, поклади бариту і інш.

Гірнича промисловість займає важливе місце в економіці країни. В кінці ХХ ст. з видобутку кам. і бурого вугілля, мідної руди, сірки, кам. солі, а також ряду інш. к.к. П. займала одне з провідних місць в світі (див. табл. 2, 3 і 4). Загалом добувається близько 400 млн т сировини, з цієї кількості 40% становить кам'яне вугілля, 35% пісок і гравій, а також буре вугілля і вапняк. Частка гірничої промисловості у ВВП складає 2,3 % (на 1998-99 рр.). В ній зайнято 271600 чол. На початку ХХІ ст. простежується тенденція до загального зменшення видобутку мінеральної сировини в Польщі. Виняток складають (2001 до 2000): нафта (+16.3%), мідна руда (+6%), срібло (+4%) і природний газ (+4.2%). Загалом збут мінеральної сировини у 2001/2000 зменшився на 4.9%. При цьому, однак, частка гірничодобувної галузі в індустріальному збуті загалом залишилася стабільною – на рівні 5.6%.

Таблиця 2. – Гірнича промисловість Польщі у 1999 р, частка та її місце у світі

Корисна копалина або продукт

Видобуток (виробництво)

Частка у світі, %

Місце у світі

Кам’яне вугілля

116,0 млн.т.

3,3

7

Буре вугілля

62,8 млн.т.

6,9

4

Рафінована мідь

441,0 тис.т.

3,2

9

Цинк

173,0 тис.т.

2,3

18

Олово

64,3 тис.т.

-

-

Сірка самородна

1,4 млн.т.

2,7

8

Кам’яна сіль

4,0 млн.т.

-

-

 Таблиця 3. Видобуток руди та виплавка металів у 1999 р. у Польщі

Мінеральна сировина та металопродукція

Обсяг, тис. т

Сира сталь

8770

Феромарганець

65

Ферохром

4

Алюміній

47

Свинець/видобуток

61

Свинець/виплавка

70

Цинк/видобуток

153

Цинк/виплавка

178

Мідь/видобуток

461

Мідь/рафінована

470

Золото, кг

409

Срібло, кг

1096

 

Таблиця 4. – Динаміка видобутку основних мінералів і виробництва металів в Польщі, тис.т*

Мінерали і метали

1999

2000

2001

Кам'яне вугілля

112 000

103 172

103 897

Буре вугілля

60 800

59 460

59 541

Нафта

425

653

759

Природний газ (млн.м.куб.)

4 741

4 952

5 175

Чавунні болванки

5 233

6 492

5 440

Прокат (сталь)

6 917

7 700

6 680

Сира сталь

8 848

10 504

8 814

Свинцево-цинкова руда

5 088

4 500

4 600

Свинець (рафінований)

64,0

45,4

47,5

Цинк

- в т.ч. електролітичний цинк

177

66,5

161

н/д

164

н/д

Алюміній

46,5

46,9

44,72

Мідна руда

28 388

28 503

30 227

Мідь (концентрат)

Н/д

1 755

1 834

Мідь (рафінована)

- в т.ч. електролітична

мідь

496

470

518

486

529

498

Срібло (т)

1 096

1 144

1 190

Сірка (100%)

1 247

1 480

1 066

Сіль (всі види)

-          в т.ч. кам'яна сіль

-          сіль випарена

4 212

923

725

4 307

849

735

4 000

786

730

Цемент

15 555

15 046

11 918

* Mining Annual Review 2002

Нафта. Осн. р-ни нафтовидобутку – Карпати, Передкарпаття і Польська низовина виснажені. При їх експлуатації використовуються вторинні і третинні методи (закачування газу, використання ПАР, полімерне і законтурне заводнення, внутрішньопластове горіння). Оскільки поклади нафти (14 млн т на 1999) невеликі, то вони не відіграють значної ролі у господарстві країни. Найбільші поклади нафти знаходяться на дні Балтійського моря (близько 70 км на північ від Розевії). Крім цього, експлуатуються невеликі поклади у Кросненсько-Ясельському нафтовому районі, Щецинському побережжі (Камень Поморскі, Висока Каменска), Кошалінському (Карліно), у західній частині Великопольщі. Ведуться інтенсивні пошуки нових покладів (особливо у Балтійському морі). У цих пошуках беруть участь також зарубіжні підприємства.
У 1981 Польща імпортувала з СРСР бл. 17,4 млн. т нафти і нафтопродуктів. У 1996, внаслідок об'єднання семи державних нафтопереробних заводів і мережі автозаправних станцій, була створена компанія «Нафта польска». Деякі нафтопереробні заводи частково приватизовані; бл. 30% їх акцій продано іноземним інвесторам. У нафтовому секторі Польщі спостерігається тенденція до залучення іноземного капіталу. Фірми з іноземним капіталом мають на 2001 р. в країні вже 120 нафтогазових концесій. Основні з них – Apache Corporation, FX Energy Inc., Texaco.
Природний газ. Видобуток та споживання природного газу в П. у 1999 відповідно склав: 4,4 та 10,3 млрд м3. Таким чином, власний газовидобуток задовольняє 40% внутрішніх потреб. Прогноз споживання газу в П. на 2005 г. – 15.5 млрд куб.м. Видобуток природного газу ускладнюється високим вмістом азоту (20-30%) і сірководнів. Запаси газу на родов. у Карпатах виснажені (до 90%). Глиб. залягання прогнозних запасів 3-5 тис. м. Перспективними вважаються г.п. кембрію зони шельфу Балтійського м., де відкриті пром. родов. нафти. Польський газовий ринок залежить від імпорту. Відповідальна за весь газовий сектор країни акціонерна компанія Polish Oil & Gas (POGC). Польща імпортує газ з Росії (64% необхідного країні газу у 2000), Нідерландів, Норвегії. Контракти з Росією Польща уклала до 2020 р. Планується будівництво газопроводу з Норвегії продуктивністю для Польщі в 5 млрд куб.м газу на рік (з 2007), а також імпорт в Польщу зрідженого природного газу з Катару, Нігерії, Норвегії і Алжиру.
Вугільна промисловість. Вугілля – основне джерело енергії для польської економіки. З видобутку вугілля П. в 2001 р займає 7-е місце в світі. Динаміка видобутку кам'яного вугілля (млн.т): 1990 – 148; 1994 – 134; 1998 – 117; 1999 – 112; 2000 – 110; 2001 – 102,0 млн т. (за Є.Кіцкі, доповідь 10.10.2002, Алчевськ). У експлуатації знаходяться родов. Нижньосілезького, Верхньосілезького і Люблінського кам’яновугільних басейнів. Осн. пром. значення має Верхньосілезький басейн. Нижньосілезький бас. – найбільш старий і відпрацьований, тому значення його меншає (розроблявся г.ч. до 1997 р.). Люблінський бас. освоюється. У 1975 було почато будівництво кар'єра “Белхатув" з проектною потужністю 40 млн. т вугілля на рік. У 1986 р. в П. діяло 69 шахт, більшість яких знаходилася на тер. Верхньосілезького пром. р-ну. Шахти високомеханізовані – понад 85% обсягу продукції добувалося в комплексно-механізованих лавах. Збагачення – в гравітаційних сепараторах, відсадочних машинах і флотацією. Реструктуризація гірничої галузі в П. триває з 1989 р. У 1993 р. існувала реальна загроза банкрутства галузі. В результаті реформи ліквідовано 29 шахт, понад 150 стволів, майже 3 тис. км виробок. Кількість видобувних лав зменшилася з 861 в 1989 р до 146 в 2002 р. Видобуток з лави збільшено з 863 т/добу (1989) до 2744 т/добу (2002). Державна дотація на реформу кам’яновугільної промисловості в 1998-2000 рр. склала 4358,8 млн злотих. В результаті реструктуризації чистий фінансовий результат (неттл) кам’яновугільної промисловості з 2001 року став позитивним. У 2003-2006 рр. прогнозується подальше зменшення видобутку вугілля до 100,6 млн т. на рік. Кількість діючих лав зменшиться до 93. До 2015 р. планується побудувати тільки одну нову шахту.
Буре вугілля, що знаходиться передусім у західній і центральній Польщі, видобувається відкритим способом у Турошівському, Белхатівському, Конінському районах бурого вугілля. Намічене збільшення видобутку лігніту до 86 млн. т в 2015 р. для використанні на ТЕС [Энергобизнес. - 1999. - № 34. - С. 33-34].
Найбільша в країні вугільна шахта Пяст знаходиться в місті Нови-Берун, на південь від Катовіце; видобуток вугілля в ній ведеться з 1975. Запаси бурого вугілля (лігніту), яке добувається в центральному (Малінец, Адамув) і південно-західному (Турошув, Жари) районах Польщі, оцінюються в 14 млрд. т.
Залізо і сталь. На початку ХХІ ст. виробництво заліза і сталі в П. мало тенденцію до зниження. У 2001 це зниження склало більш ніж 16%. Виробництво заліза і сталі в Польщі переважно основане на імпортній сировині, вітчизняні резерви залізної руди виснажені. Імпорт залізних руд і концентратів в першій половині 2001 склав 3.6 млн.т проти 3.11 млн.т за той же період у 2000 (+15.8%), що у грошовому вимірі майже US$95 млн. Імпорт залізорудної сировини здійснювався переважно з України, Бразилії і Росії. Імпорт феросплавів за перші шість місяців 2001 склав 55 759 т (на US$32.8 млн.), що порівняно з US$42 млн. за той же період 2000 суттєво менше (-22%) і прийшов переважно від Словенії, Франції, Норвегії і України. Імпорт Залізного металобрухту і скрапу в 2001 дорівнював 586 580 т на US$55.6 млн. Виробництво чавунних болванок і феросплавів зменшилося у 2001 р (до 2000) на 16% - до 5.44 млн т. Виробництво сирої сталі теж зменшене на 16.0%, до 8.8 млн.т проти 10.5 млн.т у 2000. Виробництво сталі-прокату у 2001 – 6.37 млн т проти 7.47 млн т у 2000 (-14.8%). Експорт феросплавів за перше півріччя 2001 був 29 тис.т на майже US$13.4 млн. (у 2000 р. - 49,18 тис.т на US$28.5 млн) [Mining Annual Review 2002].
Мідь. В кінці ХХ ст. розроблялися осадові родов. Північно-Судетської мульди і Передсудетської монокліналі, що утворюють Лєгніцко-Глогувський міднорудний р-н, який складає основу сировинної бази мідної пром-сті країни. Розробка родов. цього р-ну розпочата в 1963. Розробки ведуться підземним способом на глиб. бл. 1000 м. При збагаченні мідної руди використовують дроблення в кульових млинах, флотацію, фільтрацію, згущення. Галузь повністю задовольняє потреби народного господарства країни в міді і частково експортує цей продукт.
За оцінкою Геологічної служби США в 2000 р. (в дужках дані за 1999 р.) в Польщі видобуто 480(464) тис. т Cu в руді (9-е місце після Чилі, США, Індонезії, Австралії, Канади, Перу, Росії, Китаю), в світі за той же час видобуто 13,082 (12,6) млн. т Cu в руді. За даними [Mining Annual Review 2002] у 2000 р вироблено 1.8 млн т мідних концентратів, 529 рафінованої міді (проти 518 тис.т в 2000), 498,0 тис.т електролітичної міді (проти 486,0 тис.т в 2000). Мідна руда була видобута на трьох великих підземних рудниках – Лубін (Lubin), Полковіце-Сєрощовіце (Polkowice-Sieroszowice) і Рудна (Rudna) та перероблена на мідеплавильних заводах в Лєгніце і Глогув.
Видобуток свинцево-цинкових руд. У 1998 р видобуток цинку в рудах склав 173 тис.т. (2,3% світового) – 18-е місце в світі. Пром. родов. знаходяться в Сілезько-Краківському басейні. Сульфідні руди добувають на шахтах “Болеслав" (з 1953), “Тшебьонка" (з 1962), “Поможани" (з 1968), “Ожьог-Бяли" і “Домбровка" (з 1970).
Крім того, цинкові руди і концентрати імпортують, переважно з Румунії, Гондурасу і Чилі. У першому півріччі 2001 імпортовано бл. 55,386 тис.т цинкової руди і концентрату на US$12.5 млн. Імпорт свинцю в першій половині 2001 склав 13,716 тис.т на US$8.06 млн. (з Німеччини, Румунії і Швеції).
Експорт цинку і цинкових продуктів в першій половині 2001 склав 46,762 тис.т на US$50.3 млн. (проти 44,439 тис.т, US$53.74 в першій половині 2000). Країни-імпортери польського цинку: Німеччина, Чеська Республіка і Словаччина [Mining Annual Review 2002].
Алюміній. Імпорт алюмінію і алюмінієвих продуктів за перше півріччя 2001 р склав 143,792 тис.т на майже US$380 млн. (проти 146,0 тис. т, US$376 млн. за той же період 2000). Експорт алюмінію за перше півріччя 2001 був 114,629 тис.т, що склало майже US$262 млн [Mining Annual Review 2002].
Срібло. Експорт срібла за перше півріччя 2001 р склав 563 т на US$81 млн і пішов переважно до Великобританії (240 т), Німеччини (203 т) і Бельгії (90 т) [Mining Annual Review 2002].
Нікель. Імпорт нікелю в перші шість місяців 2001 був 1059 т на US$8.7 млн., переважно з Росії, Німеччини і Фінляндії.
Барит добувають на родов. в Станіславувє. У експлуатації знаходяться шахти “Богушув" і “Станіславув".
Неметалічні індустріальні мінерали в Польщі – це переважно сірка і різні солі та 50 інших мінералів, які використовуються зокрема в будівництві, як металургійні додатки тощо.
Кам'яна сіль. Видобуток кам'яної солі повністю забезпечує потреби країни і частково експортується. Розробка родов. ведеться в осн. свердловинним способом (методом підземного розчинення) і шахтним із застосуванням буропідривних робіт та методу підземного вилуговування. Понад 100 р. в експлуатації знаходяться шахти “Іновроцлав", “Бохня" і “Вєлічка", а також нова ш. “Сєдлєц-Мощеніца" в яких видобуток ведеться методом вилуговування, з 1964 працює ш. “Клодава", де кам. сіль добувається сухим методом. Свердловинний метод застосовують на шахтах “Гура" (з 1968), “Барич-Лєнжковіце" (з 1968), “Могільно" (з 1986).
Сірка. За виробництвом техн. сірки П. займає одне з провідних місць у світі. У 1998 р видобуток сірки в П. склав 1,4 млн.т. (2,7% світового) – 8-е місце в світі. У 2001 – 1.07 млн т і має тенденцію до зменшення. Видобуток сірки ведеться комбінованим способом (відкритим та свердловинним) на Тарнобжегському родов. Крім того, діють шахти в Гжибувє, Тарнобжегє, Смолінце, Осєкє. Бл. 90% всієї сірки видобувають свердловинним методом. Сірка, що добувається в кар'єрі “Махув", збагачується флотацією. При збагаченні застосовується також фільтрація, ґранулювання і масляна флотація.
Експорт сірки за перше півріччя 2001 склав 501 674 t на US$18.9 млн. проти 486 233 т на US$21.6 млн. за той же період в 2000 [Mining Annual Review 2002].
Видобуток нерудних буд. м-лів в кінці ХХ ст. становив бл. 44% від обсягу видобутку всієї гірничодобувної пром-сті в П. У експлуатації знаходилися 2450 кар'єра. Глибина розробки в пухких породах до 30 м, в міцних – до 120 м. Розробляються в осн. осадові породи, частка магматичних порід становить всього 6% від видобутку. Нерудна сировина добувається г.ч. в Судетах (магматичні породи) і Свентокшиських горах (карбонатні породи).
Видобуток нерудних матеріалів у Польщі в 1999 р. (тис.т): бентоніт – 2, діатоміт – 2, каолін – 70, магнезит – 38, кам. сіль – 3284. Видобуток деяких інших неметалічних та індустріальних мінералів за 2000 р: ангідрит 284 700 т (+20.2%); вапняк 29.8 млн т (+17.8%); вапно 2.2 млн т (+3.6%); ґіпс 0.99 млн т (+7.9%); доломіт 2.2 млн т (+15.1%); сланець 384 100 т (+75.1%); кремнезем і кварцові піски 2.9 млн т (+17.2%); природний будівельний пісок 21.6 млн т (0%); вогнетривкі глини 190,4 тис.т (+10.3%); інші глини 1.34 млн т (+16.4%); кварцит 76,7 тис.т (+2.9%); і кварц 52,2 тис.т [Mining Annual Review 2002].
Виробництво цементу в 2001 склало 11.9 млн т проти 15 млн т в 2000 (-20.8%). Експорт цементу за перше півріччя 2001 був 467 тис.т, який оцінюється в майже US$17.5 млн., а імпорт протягом того ж періоду – 330 тис.т [Mining Annual Review 2002].

Гірниче машинобудування. П. має розвинену пром-сть по випуску гірн. машин і обладнання, яка задовольняє потреби країни і дозволяє експортувати продукцію. Виготовляються очисні і прохідницькі комбайни, вугільні струги, шахтні навантажувачі, конвеєри, підвісні рейкові дороги, механізоване кріплення, шахтні вагонетки, лебідки, бурові станки, насоси і вентилятори, аґреґати для піноутворення і зволоження пластів, підіймальні машини, кліті, шахтні скіпи і копри, обладнання для збагачення к.к.

Наука та підготовка кадрів. Підготовку гірн. інженерів здійснюють Гірничо-металургійна академія ім. Ст. Сташиця (Краків, з 1919) і Сілезький політехн. ін-т (з 1945). Крім того, існують ф-ти у політехн. вузах у Вроцлаві, Любліні і Кракові. У систему Польської АН входить Ін-т механіки г.п. НДІ мають власну базу, це Головний ін-т гірн. справи в Катовіце, Центр. науково-проектний ін-т кар'єрних розробок (м. Вроцлав). Наук. дослідження в галузі геології ведуть: Геол. ін-т Мін-ва охорони навколишнього середовища і природних ресурсів у Варшаві (створений в 1919) з філіями в Кельце, Кракові, Сосновці, Вроцлаві, Сопоті, Геол. ін-т Польської АН (1980) і НД центр геол. техніки у Варшаві (1953).

Періодична преса. В кінці ХХ ст. в П. видавалося 20 журналів, присвячених гірн. і геол. тематиці. Гол. журнали в галузі гірн. справи: “Przeglad Gorniczy" (з 1903), “Gornictwo" (з 1954), “Archiwum Gornictwa" (з 1956), “Mechanizacja u Automatyzacia Gornictwa" (з 1963), “Ochrona Terenow Gorniczych" (з 1967). Крім того, кожна галузь гірн. справи має власний техн. журнал. Осн. журнали в галузі геології: “Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego" (з 1938), “Pocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego" (з 1923), “Archiwum Mineralogiczne" (з 1925), “Acta Geologica Polonica" (з 1950), “Przeglad Geologiczny" (з 1953), “Kwartalnik Geologiczny" (з 1957), “Mineralogia Polonica" (з 1970).

Контактна інформація: Poland. Panstowowy Instytut Geologiczny, (Polish Geological Institute), ul.Rakowiecka 4, 00-975, Warszawa; Phone: +48-22-495096/495351; Fax: +48-22-495342; http://www.pgi.waw.pl/

Адміністрування - Микола Владзімірський